Land Rover

 

Ова е Land Rover Defender. Тој претставува уникатна категорија. Креиравме возило коешто е трајно, способно и незапирливо. Defender созреа. Бидете дел од патувањето додека го тестираме ова возило до крајните граници.

1 ЛИЧНИ ДЕТАЛИ
2 Кратка изјава
ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРОШУВАЧОТ: Со изнесување на овие информации вие одобрувате да ве контактираме преку долунаведените методи на комуникација, освен ако поинаку не наведете со поништување на изборот на кое било од долунаведените полиња. Jaguar Land Rover ќе ги искористи сите добиени информации за да ве информира во врска со производите и услугите и за да го унапреди начинот на којшто ве опслужува. Вашите инфрмации ќе бидат изложени само за Jaguar Land Rover, неговите продавачи, официјалните партнери, агенциите, здружените компании кои ги обезбедуваат информациите од ваша корист.