1
Wybierz Model
 
 
 
 
 
2
Dane Osobowe
3
Obecny samochód
4
Adres Do korespondencji
Administratorem danych jest R. Karlik Sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Kaliskiej 24. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są dla celów związanych z realizacją zamówionej jazdy próbnej. Dane osobowe mogą być przetwarzane ponadto dla celów związanych z działaniami marketingowymi własnych produktów i usług realizowanymi w formie tradycyjnej, na co przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadku wyrażenia odrębnych zgód dane osobowe mogą być też przetwarzane przez British Automotive Polska S.A. Generalnego Importera Jaguar Land Rover w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, jako odrębnego administratora danych, w celach objętych oświadczeniem zgody, jak też w celu związanym z działaniami marketingowymi produktów i usług tego podmiotu realizowanymi w formie tradycyjnej, na co przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu u niego, jako odrębnego administratora danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez R.Karlik Sp.k. moich danych osobowych w celu:
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generalnego Importera Jaguar Land Rover w Polsce British Automotive Polska S.A., moich danych osobowych w celu: