Пристигнувајќи подоцна во 2018 година, I-PACE ќе биде првиот целосно електричен автомобил на Jaguar.

Пополнете ги вашите детали подолу и ќе ве информираме за сите актуелни вести и настани.

Полињата обележани со * се задолжителни.

1
ЛИЧНИ ДЕТАЛИ
 
 
2
Одобрение
ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОТРОШУВАЧОТ: Со изнесување на овие информации вие одобрувате да ве контактираме преку долунаведените методи на комуникација, освен ако поинаку не наведете со поништување на изборот на кое било од долунаведените полиња. Jaguar Land Rover ќе ги искористи сите добиени информации за да ве информира во врска со производите и услугите и за да го унапреди начинот на којшто ве опслужува. Вашите инфрмации ќе бидат изложени само за Jaguar Land Rover, неговите продавачи, официјалните партнери, агенциите, здружените компании кои ги обезбедуваат информациите од ваша корист.