Jaguar

Желая да получавам информация

1
ЗА КОИ МОДЕЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ?
 
 
 
 
 
 
2
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
С предоставяне на тази информация Вие давате съгласието си да се свързваме с Вас посредством посочените начини на комуникация, освен ако не сте заявили друго чрез премахване на отметка в някоя от кутийките по-долу. Jaguar ще използва всяка събрана информация, за да Ви информира за продукти и услуги и за да подобрява начина, по който Ви обслужва. Информацията за Вас ще бъде разкривана само на Jaguar, неговите търговци, франчайз партньори, представителства, дъщерни или асоциирани дружества, предоставящи услуги във Ваша полза. Свържете се с отдел Администрация на Jaguar, в случай че желаете да актуализирате или коригирате данните, които сте ни предоставили доброволно.