1 Съобщение
2 Лична информация
За да изпратите този формуляр, Land Rover изисква от вас да попълните адрес, имейл адрес и телефонен номер. С предоставяне на тази информация вие давате съгласието си да се свързваме с вас посредством тези начини на комуникация, освен ако не сте заявили изрично несъгласие да се свързваме с вас чрез премахване на отметката в полето по-долу. Land Rover ще използва всяка информация, събрана за вас, за да ви информира за нови продукти и услуги и за да подобрява начина, по който ви обслужва. Вашите лични данни ще бъдат третирани в съответствие със Закона за защита на личните данни от 1998 г. Предоставената от вас информация ще се разкрива единствено на Land Rover, неговите дъщерни или асоциирани дружества, представителства, дилъри или дружества, предоставящи услуги във ваша полза. Свържете се с отдел Администрация на Land Rover, в случай че желаете да актуализирате или коригирате данните, които сте ни предоставили доброволно.